Logo Hyundai

Ước tính chi phí mua xe tại Việt nam

Mức biểu phí dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi do các bên cung cấp dịch vụ.

Xe tải Hyundai HD65Xe tải Hyundai HD99Xe tải Hyundai HD120sXe tải Hyundai HD210Xe ben Hyundai HD270Xe trộn bê tông Hyundai HD270Xe tải Hyundai HD320Xe tải Hyundai HD360Xe đầu kéo Hyundai HD700Xe đầu kéo Hyundai HD1000

Giá xe (bao gồm VAT)590,000,000 VNĐ

Phí trước bạ (2%)11,800,000 VNĐ

Phí kiểm định370,000 VNĐ

Phí sử dụng đường bộ3,240,000 VNĐ

Bảo hiểm TNDS938,300 VNĐ

Bộ định vị3,000,000 VNĐ

Chi phí lăn bánh19,348,300 VNĐ

Bảng phí đăng kiểm xe cơ giới (Đơn vị tính: VNĐ)

Ô tô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ mooc), có trọng tải trên 20 tấn và các loại ô tô chuyên dùng 610,000
Ô tô tải, đoàn ô tô (ô tô đầu kéo + sơ mi rơ mooc), có trọng tải trên 7 tấn đến 20 tấn và các loại máy kéo 400,000
Ô tô tải có trọng tải trên 2 tấn đến 7 tấn 370,000
Ô tô tải có trọng tải đến 2 tấn 330,000

Bảng phí bảo chì đường bộ đối với xe cơ giới (Đơn vị tính: VNĐ)

Xe trở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buyets vận tải hành khách công cộng; xe trở hàng 4 bánh có gắn động cơ 2,160,000
Xe trở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500kg 3,240,000
Xe trở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500kg đến dưới 13.000 kg 4,680,000
Xe trở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg 7,080,000
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg 8,640,000
Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg 12,480,000
Xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên 17,160,000

Bảng phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới (Đơn vị tính: VNĐ)

Xe dưới 3 tấn 938,300
Xe từ 3 tấn đến 8 tấn 1,826,000
Xe trên 8 tấn đến 15 tấn 3,020,600
Xe trên 15 tấn 3,520,000
Xe đầu kéo 5,280,000
0899.345.139